Website in ontwikkeling

Tussentuin krijgt een volledig nieuwe website die na de zomer van 2018 wordt gelanceerd. De informatie op deze website is verouderd en soms incompleet.

Lees meer

Contact

Wil je advies of inspiratie van Stichting Tussentuin?
Mail ons op: info@tussentuin.nl
Meer informatie

Advies

Heb je een idee voor een collectieve tuin op jouw binnenterrein, op een braakliggend stuk grond in je buurt, of op je dak, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe ga je om met de corporatie of grondeigenaar? Hoe kom je tot een goed ontwerp? Hoe kun je de tuin onderhouden? Stichting Tussentuin wil je hierbij graag adviseren!

Lees meer

Thema’s

Met tussentuinen werken we aan het verbeteren van de leefomgeving. We agenderen vraagstukken en sluiten aan bij actuele thema’s, zoals: Vergroening, Waterberging, Duurzaamheid, Biodiversiteit, Collectiviteit en Participatie.

Lees meer

 

Stichting Tussentuin heeft als doel het ontwikkelen en verspreiden van kennis over collectieve groene ruimten tussen de bebouwde omgeving.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren